Käyttöehdot

Käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää Selfiet.net palvelua selfie-kuviensa julkaisemiseen lakien, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti. Selfiet.netissä ei saa julkaista pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rasistista yms. materiaalia. Käyttäjä ei myöskään saa Selfiet.netin kautta jakaa kuva- tai muita tiedostoja tai kirjoittaa Selfiet.netiin tekstiä siten, että tämä loukkaa muita henkilöitä tai heidän oikeuksiaan (Laki yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta 24 luku 8 §a). Käyttäjä on vastuussa Selfiet.netiin lataamiensa kuvien, tiedostojen ja muun materiaalin sisällöstä ja asianmukaisesta käytöstä.

Selfiet.netissä on sallittua julkaista vain kuvia, jotka on otettu Käyttäjästä ja joihin Käyttäjä omistaa julkaisu- tai tekijänoikeudet. On kiellettyä julkaista kuvia, joihin ei ole julkaisulupaa. Selfiet.net ei omista teosten oikeuksia eikä vastaa rikkomuksista. Selfiet.net pidättää oikeuden poistaa Käyttäjää kuulematta kuvat, joissa on rikottu yllä olevia ehtoja tai tekijänoikeutta.

Selfiet.netin julkaisut voivat sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Julkaisut sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevien tekijänoikeuslakien mukaan. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville, tai kaupallisesti hyödyntää muiden Käyttäjien ja Selfiet.netin julkaisemaa materiaalia.

Mikäli Käyttäjä asettaa esille kuvia olematta kyseisen teoksen tekijänoikeuden haltija, hän syyllistyy tekijänoikeusloukkaukseen. Tekijänoikeusloukkauksesta on laissa (Tekijänoikeuslaki 7 luku 56§a) määritelty tuomiona sakkorangaistus.

Selfiet.netin oikeudet ja velvollisuudet

Selfiet.netin omistus- ja kaikki muut oikeudet kuuluvat Selfiet.netille. Selfiet.netillä on oikeus milloin tahansa muuttaa sivustoa, sen sisältöä ja tarkoitusta, saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia. Selfiet.netillä on oikeus milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti ja siitä erikseen ilmoittamatta peruuttaa Käyttäjän salasana ja käyttäjätunnus sekä Käyttäjän rekisteröinti. Selfiet.netillä on oikeus olla vastaamatta sivustoa koskeviin tiedusteluihin ja olla tarjoamatta sivustoon liittyviä palveluja.

Selfiet.netillä on oikeus muokata Käyttäjän toimittamia kuvia tarvittaessa. Materiaalin lähettäminen sivustolle tapahtuu Käyttäjän toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on Käyttäjällä. Selfiet.net ei vastaa miltään osin Käyttäjän sivustolle lähettämistä kuvista, kuvien aitoudesta tai siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia tai muista kuviin liittyvistä asioista. Sama koskee kaikkea muutakin Käyttäjän Kuvaklubiin lähettämää tai täällä jakamaa tietoa, tiedostoa tai muuta materiaalia. Selfiet.net ei vastaa miltään osin Käyttäjän kirjoittamien viestien tai tekstien sisällöstä.

Selfiet.netillä on harkintansa mukaan milloin tahansa oikeus, mutta ei velvollisuutta, Käyttäjää kuulematta ja tälle erikseen siitä ilmoittamatta, poistaa sopimattomaksi katsomansa materiaali-, kuva- ja muut tiedostot sekä Käyttäjien kirjoittamat tekstit sekä kommentit. Selfiet.netillä on oikeus luovuttaa laiton tai käyttöehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle. Selfiet.netillä on oikeus poistaa virheellisiä käyttäjätietoja antanut tai muuten näitä käyttöehtoja, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Selfiet.netistä ja Käyttäjää kuulematta estää hänen pääsynsä Selfiet.netin Käyttäjäksi.